demokratia.fi

Verkkotunnuksen tiedot

Oikeusministeriö/Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus

PL 620
13111 Hämeenlinna

Y-tunnus: 0245974-7
Puh: +35880096060

Sivuston otsikko: demokratia.fi - Muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat.
Sivuston avainsanat:
Sivuston kuvaus: Demokratia.fi kokoaa alleen osallistumisen ja vaikuttamisen verkkopalvelut ja kansalaisvaikuttamisen tietolähteitä. Osallistu keskusteluun ja vaikuta!

100ansikten.fi, 100faces.fi, 100kasvot.fi, aanestys.fi, asetuskokoelma.fi, brottsforebyggandet.fi, councilforcrimeprevention.fi, crimeprevention.fi, democracynetwork.fi, demokrati.fi, demokratia.fi, demokratiapalkinto.fi, demokratiaverkosto.fi, demokratipris.fi, dinasikt.fi, dinåsikt.fi, ejustice.fi, enforcement.fi, findlandsförfattningssamling.fi, finlandsforfattningssamling.fi, finlex.fi, fordragsserie.fi, forfattningar.fi, forfattningssamling.fi, fördragsserie.fi, författningssamling.fi, haaste-lehti.fi, heuni.fi, hogstadomstolen.fi, högstadomstolen.fi, invanarinitiativ.fi, invånarinitiativ.fi, jm.fi, justitieministeriet.fi, kannanotto.fi, kansalaisaloite.fi, kansanvalta.fi, kansanäänestys.fi, kantelu.fi, konkurssiasiamies.fi, korkeinoikeus.fi, kuluttajariita.fi, kunnallisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi, lakikokoelma.fi, lausuntopalvelu.fi, legalregistercentre.fi, likabehandling.fi, markkinaoikeus.fi, marknadsdomstolen.fi, medborgarinitiativ.fi, ministryofjustice.fi, nettiaanestys.fi, nettivaalit.fi, nuortenideat.fi, ohnet.fi, oikeus.fi, oikeusministerio.fi, oikeusministeriö.fi, oikeusrekisterikeskus.fi, om.fi, onnettomuustutkinta.fi, osallistumisymparisto.fi, otakantaa.fi, otkes.fi, radetforbrottsforebyggande.fi, rattsregistercentralen.fi, rikoksentorjunta.fi, rikoksentorjuntaneuvosto.fi, riksaklagarambetet.fi, riksfogdeambetet.fi, rskk.fi, saadoskokoelma.fi, sahkoinensopimussarja.fi, sakerhetsplanering.fi, sakerhetsutredning.fi, sia.fi, sopimussarja.fi, suomensaadoskokoelma.fi, suomensäädöskokoelma.fi, supremecourt.fi, sähköinensopimussarja.fi, sähköinensäädöskokoelma.fi, säkerhetsutredning.fi, säädöskokoelma.fi, tietosuoja.fi, tietosuojavaltuutettu.fi, turvallisuussuunnittelu.fi, turvallisuustutkinta.fi, tyotuomioistuin.fi, työtuomioistuin.fi, ulosottomyynnit.fi, ungasideer.fi, utlatande.fi, utlåtande.fi, uudenmaanvaalipiiri.fi, vaalit.fi, vaikuta-lakiin.fi, vakivallanvahentaminen.fi, vakuutusoikeus.fi, valdforebyggandet.fi, valtakunnansyyttajanvirasto.fi, valtakunnanvoudinvirasto.fi, vankeinhoito.fi, vankilatuote.fi, vankilatuotteet.fi, vksv.fi, yvt.fi, yvtltk.fi, ulosottovirasto.fi, ulosottolaitos.fi, grundaparti.fi, puoluerekisteri.fi, partiregistret.fi, perustapuolue.fi, partiregister.fi, partier.fi, puolueet.fi, olycksutredningscentralen.fi, onnettomuustutkintakeskus.fi, financialanddebtcounselling.fi, ekonomi-ochskuldrådgivning.fi, intelligenceoversightombudsman.fi, intelligenceombudsman.fi, underrattelseombudsman.fi, underrättelseombudsman.fi, underrattelsetillsynsombudsman.fi, underrättelsetillsynsombudsman.fi, tiedusteluvaltuutettu.fi, tiedusteluvalvontavaltuutettu.fi, tiedusteluvalvonta.fi, dataskydd.fi, nationalcourtsadministration.fi, domstolsverket.fi, lobbyregister.fi, oppenhetsregister.fi, avoimuusrekisteri.fi, tuomioistuin.fi, tuomioistuimet.fi, aklagarmyndigheten.fi, rikosseuraamuslaitos.fi, tletosuoja.fi, domarförslagsnämnden.fi, tuomarinvalintalautakunta.fi, judicialtrainingboard.fi, domarutbildningsnämnden.fi, tuomarinkoulutuslautakunta.fi, judicialappointmentsboard.fi, ishao.fi


Siirry demokratia.fi verkkotunnukseen