pietarsaarenvesi.fi

Verkkotunnuksen tiedot

Jakobstads vatten

Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Y-tunnus: 0209242-0
Puh: +358-6-7231129

Sivuston otsikko: Jakobstads Vatten - Pietarsaaren Vesi
Sivuston avainsanat: Jakobstad, Pietarsaari, Jakobstads Vatten, Pietarsaaren Vesi, Åminne vattenverk, Åminnen vesilaitos, Alheda reningsverk, Alhedan puhdistamo, Alhedan jätevedenpuhdistamo, vattenverk, vesilaitos, vatten, vesi, vesihuolto, vattenförsörjning, vattenrening, veden puhdistus, vattentjänster, viemärilaitos, avloppsverk, puhdistamo, reningsverk, avloppsvatten, jätevesi, avloppsvattenrening, jätevedenpuhdistus
Sivuston kuvaus: Information om Jakobstads Vattens verksamhet. Tietoa Pietarsaaren Veden toiminnasta.


Siirry pietarsaarenvesi.fi verkkotunnukseen