vonkonow.fi

Verkkotunnuksen tiedot

Asianajotoimisto von Konow

Sinebrychoffinkatu 11
00120 Helsinki

Y-tunnus: 2014594-4
Puh: 0503694372

Sivuston otsikko: Asianajotoimisto von Konow
Sivuston avainsanat: y-tunnus: 2014594-4 Asianajotoimisto von Konow Työoikeus Työsopimuksen tekeminen Sopimuksen muoto – ja kestoaika Määräaikainen sopimus Määräaikaiset työsopimukset Tilaajavastuu ja työvoiman vuokraus Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Koeaika Syrjintäkielto Työsuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito Liikkeen luovutus Osakassopimukset Johtajasopimukset Kilpailevan toiminnan kielto Salassapitosopimukset Yrityssalaisuudet Perhevapaat Vuosilomalaki  Työsuhteen päättäminen Lomauttaminen Irtisanominen Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä Työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta Yhteistoimintalaki Työturvallisuus Tapaturma- ja ammattitautiasiat Oikeus sairauspäivärahaan  Yhteistoimintalaki  Immateriaalioikeus ja tekijänoikeudet Patentit Tekijänoikeus Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus  Irtaimen kauppa   Asunto- ja kiinteistökauppa   Kuluttajaoikeus Perhe- ja jäämistöoikeus Avioehtosopimukset ja ositussopimukset ja muut avioliiton päättämiseen liittyvät järjestelyt Ositukset Lasten huolto ja tapaamisoikeus Testamentit Pesänjaot Oikeudenkäynnit Asianajotoimisto von Konow Oikeusturvavakuutus Työtapaturma Ammattitauti Sairauspäiväraha Jan von Konow Asianajotoimisto von Konow Sinebrychoffinkatu 11 00120 Helsinki www.vonkonow.fi
Sivuston kuvaus:


Siirry vonkonow.fi verkkotunnukseen